Hem | Sitemap | Print
Kärnområden
Om Finans Nord
Om finansiering
Nyheter
Återtag
Tjänstebilar till salu
Kontakt
Kundservice
 
Vision & mission

 Vill du veta mer?

Återtag

MISSION

 

Vår mission är att skapa anpassade finansieringslösningar för företag där stor hänsyn tas till företagets ekonomiska situation och bransch.

 

 

Vi följer vår mission genom att säkerställa branschkunskap, personliga relationer och tillgänglighet för att lösa våra kunders finansiella behov och därigenom skapa förutsättningar för tillväxt och ekonomisk frihet.

 

Vi tror att det inflytande våra medarbetare har på sin egen utveckling - såväl den personliga som den yrkesmässiga - är en nödvändig förutsättning för en bra dialog med våra kunder. Vi lyssnar på och värderar alla de återkopplingar vi får - har kunden konstruktiva förslag till hur vi kan bli ännu bättre, är han/hon alltid välkommen att kontakta oss.

 

Tillsammans med vår strävan att alltid erbjuda flexibla och konkurrenskraftiga finansprodukter till bra priser, säkerställer vi att vi följer vår mission.

 

VISION

 

Vår vision är att skapa ett marknadsledande finansbolag för företag inom våra kärnområden med maximal frihetsgrad för den enskilde medarbetaren.

 

 

Inom Finans Nord har vi flera interna slogans – de två viktigaste är nog: ”Var och en kan ta, och får ta, eget ansvar och egna beslut” och ”Finans Nord finns där kunden finns”. Att var och en kan och får ta eget ansvar innebär att våra medarbetare har möjlighet att fatta de beslut som är nödvändiga tillsammans med våra kunder och dessutom tillåts våra medarbetare vara kreativa och nytänkande.

 

Den kundfokusering, ihärdighet och långsiktighet som våra medarbetare visar, lovar enligt vår mening gott för både våra kunder och våra möjligheter att nå respektive mål och planer.

 

Vi är övertygade om att vår attityd och kultur understödjer vår vision.

 

KÄRNVÄRDE/VÄRDERINGAR

Finans Nords kärnvärden har sina rötter i företagets historia och kultur. Runt dessa kärnvärden har koncernen byggts upp i samarbete med alla anställda som känner att företagets värderingar överensstämmer med deras egna värden.

 

Kärnvärdena definierar ett sätt att arbeta och uppträda. Kärnvärdena inspirerar och utmanar medarbetarna i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag – för våra kunder, personal och ägare.

 

Personliga

Finans Nord har allt sedan starten arbetat med personliga kundbesök. Detta för att träffa kundföretagets personal och ledning och för att få en inblick i produktionen. Vi får genom detta arbetssätt en bättre bild av företagets verksamhet och på så vis tror vi att vi lättare hittar rätt finanslösning till våra kunder.

 

Vi vill vara det personliga finansbolaget som hellre gör besök i verkligheten, ute hos våra kunder och samarbetspartners än sitter på kontoret och väntar på att kunderna kommer till oss.

 

Enkelhet

Vi vill förenkla verkligheten för våra kunder och samarbetspartners. Vi gör detta på många sätt. Dels genom att vi har bra IT-system i grunden som gör det enkelt att skapa anpassade finansieringslösningar för våra kunder. Vi gör även våra beslutsprocesser enkla då vi delegerar stort ansvar till våra medarbetare. Vi vågar påstå att våra beslutsvägar är kortare och därmed snabbare. Det är enkelt att samarbeta med Finans Nord.

 

Kompetens

Våra kärnområden är lantbruk, transport, entreprenad, tjänstebilar och industri. Våra medarbetare har ofta bakgrund från någon av dessa branscher vilket gör att vi har en grundläggande förståelse för våra kunders verksamhet. Vi vidareutbildar även kontinuerligt alla inom våra kärnområden samt finansiering, ledarskap m.m.

 

Flexibilitet

Genom att vara lyhörda för våra kunders önskemål samt förstå respektive branschs nuvaranande och framtida utmaningar, tror vi att vi kan hitta finansieringslösningar som är flexibla och matchar företagets utveckling. Flexibilitet innebär även att ta hand om våra kunder då något oförutsett händer. Vi försöker alltid hitta lösningar under resans gång för att hjälpa våra kunder genom tillfälliga svårigheter.

 

Ansvar

Varje medarbetare inom Finans Nord tar stort ansvar. Alla kollegor drivs av en vilja att hela tiden göra saker bättre för våra kunder, kollegor och för företaget som helhet. Medarbetarna får ta stort personligt ansvar och får vara kreativa. Var och en kan ta, och får ta, egna beslut.

 

Etik & Moral

Varje medarbetare inom Finans Nord skall tillämpa hög moral i allt arbete. Lagar och förordningar skall följas. Den anställde skall tänka på att han eller hon även representerar Finans Nord utanför arbetstiden. Anställda skall mycket noga skilja mellan företagets medel och privata medel.

 Kontakt

Finans Nord

Tel: 040-661 91 80
info@finansnord.se

 

Saxtorps Trading

 

Saxtorps Trading

Bra finansiering handlar lika mycket om bra villkor som en god branschkännedom. - läs mer

Lediga Tjänster

Det finns inga lediga tjänster

för tillfället.

Malmö Finans Nord · Carlsgatan 12 A · 211 20 Malmö · Tel: 040-6619180 · Fax: 040-6119160 · malmo@finansnord.se