Hem | Sitemap | Print
Kärnområden
Om Finans Nord
Om finansiering
Nyheter
Återtag
Tjänstebilar till salu
Kontakt
Kundservice
 
Finansieringsformer

 Vill du veta mer?

Återtag

Finansieringsformer

 

 

Vi har alltid som utgångspunkt att erbjuda den finansieringsform som bäst passar ditt företag. Innan vi slutgilitigt rekommenderar en lösning går vi bland annat igenom företagets bokslut, framtidsplaner och bokföringsprinciper.

 

Nedan följer lite korta beskrivningar av vad som utmärker respektive finansieringsform som Finans Nord erbjuder:

 

FINANSIELL LEASING:

Vid leasing binder du inte upp kapital i din balansräkning, dvs du får bättre soliditet. Dessutom kan du bättre knyta produktionskostnad till det du producerar. Ett leasingavtal kan ha en löptid från 12 månader upp till 120 månader beroende på objekt och användning. Eftersom vi anpassar löptiden efter det reella användandet av maskinen får du en bättre bild av vad det verkligen kostar att producera dina varor eller tjänster. Det blir dessutom enklare att budgetera kostnaden på din maskinpark.

Vid leasing finns alltid ett restvärde som skall spegla marknadsvärdet efter leasingperiodens slut. Detta gör att leasing i normalfallet blir billigare per månad än exempelvis avbetalning.

När du väljer leasing betalar du moms på den leasingkostnaden, dvs du sprider ut momsen över hela löptiden och slipper därmed den risk det innebär att Skatteverket inte betalar tillbaka ingående moms.

Leasingkostnaden är till fullo avdragsgill och oftast kan du dra av hela momsen. Undantag är tjänstebilar och vissa lätta lastbilar <3,5ton.

Vid leasing äger finansbolaget formellt maskinen men som leasetagare har du full nyttjanderätt.

 

AVBETALNING:

Vid avbetalning äger du maskinen och den påverkar därmed din balansräkning som blir större. Finansbolaget har dock äganderättsförbehåll i maskinen vilket gör att de kan återta maskinen om avtalet missköts.

Normalt finansierar vi 70-80% av maskinens pris och resterande 20-30% kommer från inbyte eller kontantinsats.

Vid avbetalning får du som kund tillbaka momsen månad 2 eller 3 från Skatteverket. Motsvarande belopp lägger vi som en extra amortering månad 2 eller 3, dvs vi finansierar ditt momsutlägg så att det inte påverkar din likviditet.

Löptiden på ett avbetalningkontrakt är normalt 36-84 månader då objektet skrivs av till 0:- i restskuld. Det går även att lägga en restskuld på exempelvis 30% efter 36 månader.

Som säkerhet för finansieringen tar vi äganderätt i maskinen vilket innebär att vi i normalfallet inte behöver ytterligare säkerheter.

 

 

OPERATIONELL LEASING / HYRA:

Operationell leasing är att jämnställa med en ren hyra där du som kund inte har någon restvärdesrisk. Efter hyresperioden kan du välja att lämna tillbaka objektet eller eventuellt förlänga hyresavtalet.

Operationell leasing är vanligast i Sverige för tjänstebilar. Däremot är det vanligare ute i Europa och USA inom alla segment, primärt på grund av tillämpningen av olika bokföringsprinciper. I Sverige ser vi att operationell leasing blir vanligare, speciellt bland stor- och börsföretag.

Om du väljer en operationell leasing så är kostnaden 100% avdragsgill och investeringen belastar inte din balansräkning, se vidare LEASING för ytterligare information.

 

 

Kontakta oss redan idag så går vi igenomvi hur det ser ut för just dig och ditt företag och vilken finansieringsform som passar bäst.

 Kontakt

Finans Nord

Tel: 040-661 91 80
info@finansnord.se

 

Mikael Hansson

 

Torrås Åkeri

"Den personliga kontakten med Finans Nord och Per Nilsson fungerar klockrent." - läs mer

Lediga Tjänster

Det finns inga lediga tjänster

för tillfället.

Malmö Finans Nord · Carlsgatan 12 A · 211 20 Malmö · Tel: 040-6619180 · Fax: 040-6119160 · malmo@finansnord.se