Hem | Sitemap | Print
Kärnområden
Om Finans Nord
Om finansiering
Nyheter
Återtag
Tjänstebilar till salu
Kontakt
Kundservice
 
Finansiell leasing

 Vill du veta mer?

Återtag

 

Finansiell Leasing:

 

Vid leasing binder du inte upp kapital i din balansräkning, dvs du får bättre soliditet. Dessutom kan du bättre knyta produktionskostnaden till det du producerar. Ett leasingavtal kan ha en löptid från 12 månader upp till 120 månader beroende på objekt och användning. Eftersom vi anpassar löptiden efter det reella användandet av maskinen  får du en bättre bild av vad det verkligen kostar att producera dina varor eller tjänster. Det blir dessutom enklare att budgetera kostnaden på din maskinpark.

 

Vid leasing finns alltid ett restvärde som skall spegla marknadsvärdet efter leasingperiodens slut. Detta gör att leasing i normalfallet blir billigare per månad än exempelvis avbetalning.

När du väljer leasing betalar du moms på den leasingkostnaden, dvs du sprider ut momsen över hela löptiden och slipper därmed den risk det innebär att Skatteverket inte betalar tillbaka ingånde moms.

 

Leasingkostnaden är till fullo avdragsgill och oftast kan du dra av hela momsen. Undantag är tjänstebilar och vissa lätta lastbilar <3,5ton.

 

Vid leasing äger finansbolaget formellt maskinen men som leasetagare har du full nyttjanderätt.

 

Med Finansiell leasing uppnår du bl.a. följande fördelar: 

  • du får frigjort likviditet till den dagliga driften
  • direkt avskrivning via den månatliga leasingavgiften
  • enklare att veta vad det kostar och därmed att göra en kalkyl och budget

 

 Kontakt

Finans Nord

Tel: 040-661 91 80
info@finansnord.se

 

Mikael Hansson

 

Torrås Åkeri

"Den personliga kontakten med Finans Nord och Per Nilsson fungerar klockrent." - läs mer

Lediga Tjänster

Det finns inga lediga tjänster

för tillfället.

Malmö Finans Nord · Carlsgatan 12 A · 211 20 Malmö · Tel: 040-6619180 · Fax: 040-6119160 · malmo@finansnord.se