Hem | Sitemap | Print
Kärnområden
Om Finans Nord
Om finansiering
Nyheter
Återtag
Tjänstebilar till salu
Kontakt
Kundservice
 
Operationell leasing

 Vill du veta mer?

Återtag

Operationell leasing / Hyra:

 

Operationell leasing är att jämställa med ren hyra där du som kund inte har någon restvärdesrisk. Efter hyresperioden kan du välja att lämna tillbaka objektet eller eventuellt förlänga hyresavtalet.

 

Operationell leasing är vanligast i Sverige för tjänstebilar. Däremot är det vanligare ute i Europa och USA inom alla segment, primärt pga tillämpningen av olika bokföringsprinciper. I Sverige ser vi att operationell leasing blir vanligare,  speciellt bland stor- och börsföretag.

 

Om du väljer en operationell leasing är kostnaden 100% avdragsgill och investeringen belastar inte din balansräkning, se vidare LEASING för ytterligare information.

  

Med operationell leasing uppnår du följande fördelar: 

  • du får frigjort likviditet till den dagliga driften
  • bättre nyckeltal, genom att leasingobjekten inte skall tas upp i balansräkningen, vilket bl.a. förbättrar soliditeten, och därmed ställer mindre krav på egenkapital
  • direkt avskrivning via den månatliga leasingavgiften
  • ingen restvärdesrisk, varken under leasingperioden eller vid avtalets utgång.

 Kontakt

Finans Nord

Tel: 040-661 91 80
info@finansnord.se

 

Olé Transporter

 

Olé Transporter

Jan-Ole framhåller Finans Nord som mycket enkla och snabba att ha att göra med. - läs mer

Lediga Tjänster

Det finns inga lediga tjänster

för tillfället.

Malmö Finans Nord · Carlsgatan 12 A · 211 20 Malmö · Tel: 040-6619180 · Fax: 040-6119160 · malmo@finansnord.se